Refugee Advisory Council Application (Dari)

A refugee resettlement caseworker helping two recently resettled refugees at his office in Baltimore

اشتراک در شورای مشورتی پناهندگان تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE)


تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) یک برنامه همکاری های فنی است که کارمندان بخش اسکان مجدد پناهندگان را از سراسر جهان به خاطر ارایه خدمات موثر آشناسازی فرهنگی، وصل ساخته و از آنان حمایت می کند. ما با مراکز حمایه اسکان مجدد و ادارات اسکان مجدد یکجا کار می کنیم تا برنامه های آشناسازی فرهنگی برای پناهندگان پیش از آمدن و پس از ورود شان به امریکا، بهتر ساخته شود. ما اکنون در پی استخدام افراد برای شورای مشورتی پناهندگان استیم و افرادی را جستجو داریم که برای اشتراک در این ,شورا علاقمند باشند

.اگر مشکل دسترسی به صفحه انلاین ما دارید، میتوانید محتویات این صفحه را به پی دی اف دانلود کنید

شرح برنامه و وظیفه:

تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) که توسط کمیته بین المللی نجات (IRC) تطبیق می شود، یک برنامه همکاری های فنی است که کارمندان بخش اسکان مجدد پناهندگان را از سراسر جهان به خاطر ارایه خدمات موثر آشناسازی فرهنگی، وصل ساخته و از آنان حمایت می کند – آنچه در رسیدن به خودکفایی پناهندگان در امریکا کمک می کند. تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) به عنوان بخش از این کار، ویب سایت این برنامه، یک مرجع آموزشی، ویب سایت معلوماتی در مورد اسکان مجدد، و اپ موبایل اسکان را میزبانی و مدیریت می کند. تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) توسط اداره نفوس، پناهندگان و مهاجرت وزارت خارجه امریکا تمویل می شود.

تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) به دنبال استخدام پناهندگان است که قبلاً اسکان یافته تا در شورای مشورتی پناهندگان  (RAC) به شکل نیمه وقت،  موقت و برای مدت یک سال ایفای وظیفه کنند. شورای مشورتی پناهندگان متشکل از 20 پناهنده است که قبلاً از طریق برنامه پذیرش پناهندگان امریکا (USRAP) اسکان مجدد یافته اند. مشاوران منتخب به حیث اعضای شورای مشورتی پناهندگان، در هماهنگی با مسؤول معلومات پناهندگان و سایر کارمندان تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) برای تهیه پاسخ های هدفمند کار خواهند کرد و به عنوان ارایه دهنده کمک های فنی آشناسازی فرهنگی، به ابتکارات تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) معلومات فراهم می کنند.

شتراک در شورای مشورتی پناهندگان مستلزم توانایی قوی کار گروهی و تخصیص پنج تا هشت ساعت در هر ماه برای مدت 12 ماه است. عضویت در این شورا یک وظیفه رقابتی و دارای معاش است. درخواست کنندگان باید در داخل امریکا زندگی کنند و از طریق برنامه پذیرش پناهندگان امریکا (USRAP) در این کشور اسکان مجدد یافته باشند. برای اشتراک در شورای مشورتی پناهندگان، اشتراک کنندگان باید توانایی خواندن و صحبت کردن به یک یا چند زبان ذیل را داشته باشند: عربی، برمایی، دری، انگلیسی، کینیارواندا، روسی، اسپانیایی، و/یا سواحیلی.

مسؤولیت های عمده:

همکاری با مسؤول معلومات پناهندگان، کارمندان تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) و سایر اعضای شورای مشورتی پناهندگان به منظور بلند کردن صدای پناهندگان و فراهم کردن پاسخ های هدفمند در مورد موضوعات مربوط به آشناسازی فرهنگی (مثلاً مسکن، سازگاری فرهنگی، اشتغال، صحت و غیره) از طریق برگزاری بحث های گروهی، انجام مصاحبه های انفرادی، یا سایر طرق آزمایش فرد-محور و/یا روش های نظر سنجی؛
در صورت ضرورت، مرور مواد قبل از آغاز جلسات و ارایه نظر در مورد اوراق معلوماتی، ویدیو ها، و سایر مواد معلوماتی که برای استفاده پناهندگان تازه وارد طراحی می شود؛
اشتراک در جلسات انفرادی و گروهی ماهوار از طریق فضای مجازی؛
در صورت ضرورت، انجام کار خانگی یا گرفتن آمادگی، اشتراک در کنفرانس های تیلیفونی، سروی ها، و انجام سایر وظایف همانگونه که در محدوده کار پروژه ذکر شده است. برخی نمونه های محدوده کار پروژه در ذیل ذکر شده اما تنها به این موارد محدود نمی باشد: آزمایش برنامه های دیجیتلی تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) که برای استفاده پناهندگان طراحی شده است، COREnav و Settle In؛ انجام مصاحبه های انفرادی و بحث های گروهی در پیوند به موضوعات تنوع، تساوی حقوق، و شمولیت؛ ارایه پاسخ و نظر در مورد مواد تهیه شده از سوی تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) برای استفاده پناهندگان، چون ورق معلوماتی و ویدیوی “چگونه با پولیس باید برخورد کرد.

شرایط لازم برای وظیفه:

داشتن توانایی کار کردن در یک محیط کاری مشترک و گروهی؛
داشتن مهارت قوی در بخش ارتباطات و توانایی ارایه پاسخ و نظر صادقانه در جلسات انفرادی و گروهی؛
داشتن علاقه شدید به نوآوری و دادن نقش ره دگان در برنامه اسکان مجدد، و داشتن توانایی و علاقمندی کار کردن با تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) به شکل موقت و بری به پناهن مشاوره ای؛
توانایی کار کردن در فضای مجازی به طور اوسط از پنج تا هشت ساعت در هر ماه الی 12 ماه؛
توانایی خواندن و صحبت کردن به یک یا چند زبان ذیل: عربی، برمایی، دری، انگلیسی، کینیارواندا، روسی، اسپانیایی، و/یا سواحیلی. در صورت نیاز، تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) ترجمان فراهم خواهد کرد؛

داشتن مهارت ابتدایی استفاده از وسایل دیجیتال به خاطر اشتراک در جلسات تیلیفونی یا تماس زوم با استفاده از تیلیفون، تبلیت، یا کمپیوتر دارای ارتباط انترنت؛ داشتن توانایی مرور اسناد روی صفحات انترنتی؛ داشتن توانایی تکمیل کردن اسناد به شکل آنلاین.

فضای کاری: انجام کار از راه دور (با استفاده از وسایل دیجیتال)؛ ممکن گاهی اوقات کار تان را به دلیل تفاوت وقت برخی مناطق در جریان شام انجام دهید.

شرکت ما فرصت برابر و مساوی استخدام را برای همه افراد فراهم می کند و به تنوع در شرکت خود اهمیت قایل استیم. ما هیچ گونه تبعیض را بر اساس تعلقات نژادی، دینی، رنگ پوست، کشور اصلی، جنسیت، بیان جنسی، گرایش جنسی، سن، حالت مدنی، حالت سربازی، یا وضعیت معلولیت افراد قایل نمی شویم. اما تلاش می کنیم تا سهولت های لازم و مناسب را برای افراد دارای معلولیت به خاطر اشتراک در روند درخواست برای کار یا مصاحبه، انجام مسؤولیت های ضروری وظیفه، و دریافت سایر مزایا و امتیازات شغلی فراهم کنیم. لطفاً برای درخواست به خاطر فراهم کردن این سهولت ها با ما تماس بگیرید.

چگونه درخواست بدهید

برای درخواست به خاطر اشتراک در شورای مشورتی پناهندگان باید یک سروی کوتاه و خلص سوانح تان را ارسال کنید. اگر به درخواست دادن برای عضویت در شورای مشورتی پناهندگان علاقمند استید، مراحل ذیل را دنبال کنید:

روی این پیوند کلیک کنید تا صفحه درخواست کار (در نیز در دسترس عربی، برمایی، انگلیسی، روسی،کینیارواندا، اسپانیایی، و/یا سواحیلی. )

به پرسش ها در صفحه درخواست کار پاسخ دهید و سپس خلص سوانح تان را ضمیمه کنید. اگر در ضمیمه کردن خلص سوانح تان با درخواست کار مشکل دارد، می توانید اسناد تان را به گونه مستقیم به این ایمیل آدرس ارسال کنید:
coresourceexchange@rescue.org

درخواست تان را ارسال کنید.

به دنبال ارسال درخواست تان، ما با افراد واجد شرایط برای مصاحبه به تماس خواهیم شد. در صورت ضرورت، تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) در جریان مصاحبه ترجمان فراهم خواهد کرد. اشتراک کنندگان احتمالی باید از قبل در مورد ضرورت شان به ترجمان اطلاع دهند. علاوه بر این، تمام تماس ها از طریق ایمیل به زبان انگلیسی خواهد بود و تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) ترجمه مواد را در صورت نیاز فراهم خواهد کرد.

معلومات در مورد شورای مشورتی پناهندگان (RAC) و پرسش های متداول

شورای مشورتی پناهندگان (RAC) یک فضای رسمی است که در آن پناهندگان که قبلاً اسکان مجدد یافته بودند، در مورد تجربه های شان در پیوند به آشناسازی فرهنگی و اسکان مجدد در امریکا صحبت می کنند. اعضای شورای مشورتی پناهندگان در بهتر ساختن آشناسازی فرهنگی برای کسانی کمک می کنند که در آینده از طریق برنامه پذیرش پناهندگان امریکا (USRAP) در این کشور اسکان مجدد داده می شوند.

شورای مشورتی پناهندگان متشکل از یک گروه متنوع پناهندگان و/یا متقاضایان ویزه ویژه مهاجرت (SIV) است که طی شش تا ۲۴ ماه گذشته در امریکا زندگی کرده اند. شورای مشورتی پناهندگان یک فضای رسمی برای ارایه نظریات در مورد منابع و ابتکارات تبادل منابع آشناسازی فرهنگی است؛ نیازمندی های مشخص انفرادی برای ارایه خدمات باید به اداره محلی اسکان مجدد ابلاغ شود.

بلی، عضویت در این شورا یک موقف رقابتی، نیمه وقت و دارای معاش است. قرارداد اشتراک کنندگان برای بیشتر از 12 ماه نخواهد بود. اشتراک کنندگان 40 دالر در ساعت معاش دریافت می کنند.

برای عضویت در شورای مشورتی پناهندگان، اشتراک کنندگان باید مقیم امریکا بوده و از طریق برنامه پذیرش پناهندگان امریکا (USRAP) طی شش تا 24 ماه اخیر اسکان مجدد یافته باشند. دانش و آگاهی قبلی در مورد تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) یا فعالیت های آن لازمی نیست اما اشتراک کنندگان باید تجربه روند اسکان مجدد پناهندگان و آشناسازی فرهنگی را داشته باشند. علاوه بر این، اشراک کنندگان باید به قرارداد 12 ماهه کار شان متعهد باقی بمانند. برای کسب معلومات در مورد فهرست کامل شرایط، لطفاً به اعلان کار مراجعه کنید.

تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) به دنبال 10 تا 12 اشتراک کننده ای است که از طریق برنامه پذیرش پناهندگان امریکا در طی شش تا 24 ماه اخیر به این کشور آمده باشد و کار های اسکان مجدد اش توسط یکی از ادارات داخلی اسکان مجدد طی مراحل شده باشد. در یک حالت ایده آل، شورای مشورتی پناهندگان باید مجموعه از دیدگاه های متفاوت را بازتاب دهد. بناً تبادل منابع آشناسازی فرهنگی به دنبال اشتراک کنندگان بین سنین 18 تا 64 است که از مناطق ذیل باشند:

شرق میانه

جنوب صحرای افریقا

اروپای شرقی

آسیای جنوب شرقی و افغانستان

امریکای لاتین

متقاضیان دارای تجربه عملی و متنوع باید به این پست درخواست کنند. تجربه عملی و متنوع می تواند شامل موارد ذیل باشد، اما به این موارد محدود نیست: تجربه در بخش نژاد، توانایی، جنسیت، گرایش جنسی، دین، قومیت، و/یا تعلق به یک کشور.

اشتراک کنندگان باید توانایی خواندن و صحبت کردن به یک یا چند زبان ذیل را داشته باشند: عربی، برمایی، دری، انگلیسی، کینیارواندا،روسی، اسپانیایی، و/یا سواحیلی.

دانستن انگلیسی به سطح ابتدایی ترجیح داده می شود اما لازمی نیست. در صورت نیاز، بحث ها و صحبت ها ترجمه خواهد شد. اشتراک کنندگان احتمالی باید از قبل در مورد ضرورت شان به ترجمه اطلاع دهند. علاوه بر این، تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) در صورت ضرورت، ترجمه مواد تقرری و سایر اسناد را نیز فراهم خواهد کرد.

اشتراک کنندگان برای اینکه در سراسر امریکا دسترسی داشته باشند، باید کار های شورای مشورتی پناهندگان را به گونه مجازی انجام دهند. هر چند تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) تلاش خواهد کرد تا برنامه های آموزش کمپیوتر/لوازم دیجیتل را فراهم کند، اما اشتراک کنندگان باید دانش ابتدایی استفاده از کمپیوتر و برنامه های آن را داشته باشد. اشتراک کنندگان باید بتوانند با استفاده از تیلیفون یا تبلیت یا کمپیوتر دارای ارتباط انترنت، در یک مکالمه تیلیفونی یا یک تماس زوم اشتراک کنند.

اشتراک کنندگان به 12 ماه انجام وظیفه متعهد می شوند. وظایف آنان شامل اشتراک در جلسات کوتاه ماهوار از طریق زوم و اجرای یک تا دو پروژه بزرگتر چون بحث های گروهی، مصاحبه ها، و/یا آزمایش برنامه ها خواهد بود. برای کسب معلومات بیشتر که اشتراک کنندگان امسال روی کدام پروژه ها کار خواهند کرد، لطفاً به اعلان کار مراجعه کنید.

جلسات ماهوار از 60 تا 90 دقیقه خواهد بود و از طریق فضای مجازی برگزار می شود. تاریخ و زمان جلسات ماهوار با مشوره با اشتراک کنندگان و کارمندان تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) تعیین خواهد شد. برای اشتراک در این جلسات مجازی که با استفاده از برنامه زوم برگزار می شود، اشتراک کنندگان به ارتباط ثابت انترنتی و دسترسی به یک کمپیوتر، یا وصل شدن از طریق تیلیفون موبایل نیاز دارند. در برخی موارد، ممکن برای اشتراک در جلسات آمادگی نیاز باشد اما تبادل منابع آشناسازی فرهنگی (CORE) نیاز گرفتن آمادگی را پیش از جلسات ماهوار به اطلاع اشتراک کنندگان می ساند.

برای درخواست، مراحل را که در اینجا ذکر شده دنبال کنید. پس از آنکه درخواست تان را دریافت کردیم، اگر برای اشتراک و عضویت در شورای مشورتی پناهندگان انتخاب شدید، به مصاحبه دعوت خواهید شد.